Stichting Instituut EuroMarocNed   IEMN

Met wat voor soort vragen kun je bij Euromarocned terecht?


Euromarocned biedt coördinatie en advies op het gebied van burgerschap, participatie, diversiteit, dialoog en het werven van moeilijk bereikbare groepen. Euromarocned activeert haar eigen netwerk in de ondersteuning van collega-ondernemingen en verbindt projecten stevig met gemeenten en/of instellingen.
Daarnaast begeleidt Euromarocned haar theoretische advies naar praktische toepassing en doet Euromarocned graag verslag van haar bevindingen.


In het algemeen richt Euromarocned zich op diversiteitvraagstukken binnen de Europese, Nederlandse samenleving, de participatie van bevolkingsgroepen met een zwakke sociaal-economische status en/of een niet-Nederlandse achtergrond en de stimulering van de ontwikkeling van kinderen met verminderde kansen in het onderwijs en de samenleving. 


Voorbeelden van vraagstukken waarvoor Euromarocned benaderd kan worden zijn: 
Burgers die geen gebruik maken van voorzieningen of geen toegang tot algemene instellingen. Hoe kunnen we dit verhelpen? Hoe kunnen we de maatschappelijke drempels overbruggen?


Daarnaast biedt Euromarocned procesmatige ondersteuning in bv. het opzetten van een netwerk of het ontwikkelen van enkele projecten.

 

 

Over

De stichting IEMN is opgericht met het doel om een stimulans te geven aan activiteiten die de ( Europeese en de Nederlandse ) Marokkaanse cultuur verbinden en die de onderlinge contacten binnen haar doelgroep versterken.

Uit het foto album