Stichting Instituut EuroMarocNed   IEMN

Participatie en Burgerschap


In Europa en Nederland leven allerlei culturen samen. De diversiteit van de publieke ruimte maakt Nederland een rijk land. Maar het zorgt er ook voor dat mensen elkaar niet altijd even goed begrijpen. Verwarring en onbegrip ontstaan vooral wanneer mensen nieuw zijn in Nederland, niet goed op de hoogte zijn van de Nederlandse omgangsvormen of de taal niet goed beheersen. Dezelfde taal spreken en bewustzijn van het gebruiken en waarden van de algemene cultuur zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen participeren in de samenleving. Of dit nu de arbeidsmarkt, het onderwijs of het verenigingsleven is. Participatie verbreekt sociaal isolement, vergroot kansen en leidt tot grotere maatschappelijke betrokkenheid. Al met al betekent participatie: actief burgerschap, het bindmiddel van de samenleving.
Mensen die nieuw zijn in Nederland of mensen die al langere tijd in Nederland wonen maar nooit in de gelegenheid zijn geweest om het Nederlands te leren of zich bekend te maken met de Nederlandse waarden en gebruiken, kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken als het gaat om participatie en burgerschap.

Aanpak Participatie en burgerschap


Euromarocned gelooft dat participatie en actief burgerschap een gedeelde verantwoordelijkheid is. Van oudkomers en nieuwkomers mag de samenleving verwachten dat zij zich inspannen om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen en dat zij deze respecteren. In ruil mag er van de samenleving verwacht worden dat zij de nodige kansen biedt en ieder individu de ruimte laat zijn eigenheid te behouden.

De programma’s van Euromarocned rond participatie en burgerschap vragen een inspanning van zowel deelnemer als gemeenschap. Euromarocned stelt kennismaking en kennisuitwisseling tussen verschillende culturen centraal. En heeft als doel een bijdrage te leveren aan een open, rijke en betrokken Nederlandse samenleving waarin individuen van uiteenlopende culturen elkaar met begrip en respect benaderen en zij allemaal gelijke kansen krijgen.

 

 

Over

De stichting IEMN is opgericht met het doel om een stimulans te geven aan activiteiten die de ( Europeese en de Nederlandse ) Marokkaanse cultuur verbinden en die de onderlinge contacten binnen haar doelgroep versterken.

Uit het foto album