Stichting Instituut EuroMarocNed   IEMN

Welkom op de site van de stichting EuromarocnedDe stichting Euromarocned is opgericht met het doel om een stimulans te geven aan activiteiten die de (Europese en de Nederlandse) Marokkaanse cultuur verbinden en die de onderlinge contacten binnen haar doelgroep versterken.
Het doel is kennis en kunde te organiseren waarmee maatschappelijke doelen worden bereikt. Deze maatschappelijke doelen liggen op het terrein van maatschappelijke participatie, wederzijds integratie en het bevorderen van een culturele en educatieve uitwisseling tussen Nederland, Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa.


Kansen en Mee doen

Ieder bevolkingsgroep heeft het recht op gelijke kansen in de samenleving. Burgers die opgroeien in steden, dorpen en in het plateland met een zwakke sociaaleconomische status en kinderen uit gezinnen met een andere culturele achtergrond hebben vaak minder kansen. Daarnaast ook weeskinderen- en kwetsbare alleenstaande moeders. Juist voor hen spant Euromarocned zich in.


Zaanse Verhalenbank

Vrijheidstour

Ramadansaka

 

Inzamelingsactie

 

 

 

Over

De stichting IEMN is opgericht met het doel om een stimulans te geven aan activiteiten die de ( Europeese en de Nederlandse ) Marokkaanse cultuur verbinden en die de onderlinge contacten binnen haar doelgroep versterken.

Uit het foto album